Kontakty

Názov firmy:

Erik Simon – Stavebná činnosť

Sídlo firmy a korešpodenčná adresa:

Poľná 1467/5
98 601 Biskupice
okr. Lučenec

Telefón: +421 905 28 38 21
E-mail: eriksimon3767@gmail.com

Fakturačné údaje:

IČO: 44235470
IČ DPH: SK1080112748
Obvodný úrad Lučenec

Číslo živnostenského registra: 640-13259